Interne en Externe Kwaliteitsborging – Wanneer gaan wij aan de slag?

Ja bouwhelden, de Wkb brengt wat veranderingen met zich mee. En wij willen ervoor zorgen dat jij als bouwer helemaal klaar bent voor de uitdagingen die eraan komen. Dus, wanneer is het juiste moment voor ons om aan boord te springen?

Je hebt hoe dan ook een externe kwaliteitsborger nodig voor de werkzaamheden zoals beschreven in de Wkb. Maar jij als bouwer, moet ook je eigen interne kwaliteitsborging regelen. Dat betekent:

– Zet een kwaliteitsbeheersysteem op binnen je organisatie.
– Ontwikkel procedures en protocollen om de bouwkwaliteit te waarborgen.
– Beoordeel bouwplannen volgens de geldende bouwregels.
– Voer en registreer eigen keuringen uit op diverse bouwdelen.
– En natuurlijk, het beheren van de dossiers.

Dat is jouw interne kwaliteitsborging, en je kunt het zelf doen of… wij kunnen je daarbij helpen. Wij geloven in maatwerk, geen ‘Quickscan’ of ‘White-paper’ toestanden. Start hier om Wkb-proof te worden.

Wanneer springen wij in?
Dat bepaal jij! Het kan op verschillende momenten, afhankelijk van je interne kwaliteitsborging en behoeften. Hoe eerder we betrokken zijn, hoe eerder we mogelijke risico’s kunnen identificeren en bijsturen. Onze specialisten kunnen zelfs in het voorontwerp een snelle toets doen. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen!

En vergeet niet, er is die wettelijke termijn voor het melden van bouwactiviteiten aan de gemeente, 4 weken voor de start. Wij hebben minstens 2 weken nodig voor analyses en het verzamelen van de juiste documenten. Schakel ons dus minstens 6 weken voor de start in voor externe kwaliteitsborging. Voor interne kwaliteitsborging: hoe eerder, hoe beter!

Actie ondernemen? Neem contact op en laten we samen bouwen aan kwaliteit!